Uyum Sınıfları Eba Canlı Ders Haftalık Katılım Durumu Veri Toplama

Varsa Okuldaki Piktes Rehber Öğretmeni Canlı Dersleri de eklenmelidir
Araya virgül koyarak birden fazla neden yazabilirsiniz.
Araya virgül koyarak birden fazla neden yazabilirsiniz.